Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gmine Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utzrymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.

PDFUchwała nr XX-150-2012.pdf

Uchwała w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

PDFUchwała nr XX-151-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.

PDFUchwała nr XX-152-2012.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

PDFUchwała nr XX-153-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

PDFUchwała nr XX-154-2012.pdf

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

PDFUchwała nr XX-155-2012.pdf

 

 

Wersja XML