Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków".

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków".

 

Nr ogłoszenia BZP: 344556-2012; data zamieszczenia: 12.09.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP: 348028-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP: 200549 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - azbest.pdf

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II - azbest.doc

PDFModyfikacja z dnia 18 września 2012 r..pdf

DOCXOpis przedmiotu zamówienia- skorygowany.docx

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc

PDFOdpowiedzi na zapytania nr 1.pdf

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAAZBEST.doc

DOCRozdział B - Opis przedmiotu zamówienia.doc

DOCwzór umowy z wykonawcą.doc

DOCFormularze Ofertowe.doc

 

 

 

Wersja XML