Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe - rok 2021

Oświadczenia majątkowe Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika.
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Krzysztof Cebula.pdf.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Staniów Dorota.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Staszowski Janusz.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Szott Irena.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Szott Irena - korekta.pdf.pdf
 

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Gogol-Fuhl Edyta.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Herbst Irena.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Klimczak Paweł.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Łubińska Joanna.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Miążek Ewa.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Wójcicka Anna.pdf
 

Oświadczenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Banasik Ewa.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Chrynus Małgorzata.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Kowalczyk Izabela.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Nawalska Anna.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Drygała Maria.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Drygała Maria1.pdf
 

 

Oświadczenia pracowników Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie.
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Dziubałtowska Barbara.pdf
 

 

Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek oświatowych.
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 -p.o. dyrektora szkoły Kazimierz Janczak.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Alicja Badura.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Alina Wasilewska.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Anna Zakrzewska.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Beata Szyszka.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Ewelina Grund.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Halina Łysak.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Joanna Borys.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Maria Chudala.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Stefania Smarzlik.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 rozpoczęcie pełnienia funkcji p.o. dyrektora przedszkola - Bożena Małolepsza.pdf   

PDFOświadczenie majątkowe, zakończenie pełnienia funkcji dyrektora - Beata Szyszka.pdf                                                     

PDFOświadczenie majątkowe, rozpoczęcie pełnienia funkcji dyrektora, Kazimierz Janczak.pdf   

PDFOświadczenie majątkowe, rozpoczęcie pełnienia funkcji dyrektora, Anna Piotrowska - Ferlin.pdf                                                                                                                        

Oświadczenia majątkowe pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie.
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Konsek Joachim.pdf
PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Staniów Mariusz.pdf
 

 

Oświadczenia majątkowe pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie.
Oświadczenia majątkowe pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Prószkowie.

PDFOświadczenie majatkowe za rok 2020 - Gerard Cebula.pdf
 

 

Oświadczenia majątkowe radnych.
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Lucjan Dzumla.pdf.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Badura Winicjusz.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Kiełbasa Alfred.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Klosa Teodor.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Kochanek Dawid.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Kuc Arnold.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Lachnik Stanisław.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Lakwa Klaudia.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Mross Bernard.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Pach Piotr.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Piechaczek Lidia.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Piechaczek Paweł.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Zgoda Marek.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Zygmunt Hergesell.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za rok 2020 - Andrzej Czerwiński.pdf.pdf
 

 

Wersja XML