Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2020.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2020.pdf

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2020.

PDFUchwała 141 2021 Prószków -sig.pdf

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie (12.05.2021r.):
PDF1. Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf
PDF2. Bilans jednostki Urząd Miejski w Prószkowie za 2020 rok.pdf
PDF3. Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu za 2020 rok.pdf
PDF4. Rachunek zysków i strat jednostka Urząd Miejski w Prószkowie za 2020 rok.pdf
PDF5. Arkusz wzajemych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2020 rok.pdf
PDF6. Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Prószkowie za 2020 rok.pdf
PDF7. Arkusz wzajemych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2020 rok.pdf
PDF8. informacja dodatkowa jednostka Urząd Miejski w Prószkowie za 2020 rok.pdf
 

Sprawozdanie finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego (12.05.2021r.):
PDF1. Bilans z wykonania budżetu jst za 2020 rok.pdf
PDF2. Łączny bilans jednostek za 2020 rok.pdf
PDF3. Łączny rachunek zysków i strat za 2020 rok.pdf
PDF4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok.pdf
PDF5. Informacja dodatkowa za 2020 r.-sig-sig.pdf

Wersja XML