Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła

Przetarg nieograniczony na zadanie: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

Zadanie jest realizowane w ramach programu: "Radosna Szkoła"


Numer ogłoszenia: 151465 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012

DOC1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc 

DOC2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimnice Wielkie.doc

DOC3. Formularze ofertowe.doc

DOCX4. Wzór umowy Zimnice Wielkie..docx

PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf

PDFPrzedmiar Zimnice Wielkie.pdf

PDFSTWiOR.pdf

PDFInformacja o wyborze Zimnice Wlk..pdf


Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Cebula
Data wytworzenia: 2012-07-11

 

Wersja XML