Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli na członków komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultiry fizycznej w roku 2021

RO.524.2.2021.SK

OGŁOSZENIE

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Prószków z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

 

DOCformularz-zgloszeniowy-2021-komisja-konkursowa sport.doc
 

Wersja XML