Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie

Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji  przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
 

Zadanie  współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20133 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Ogłoszenie o zmaówieniu nr   zamieszczono w BZP w dniu 08.08.2011 r. NR 235638-2011

PDFA-1.pdf

PDFA-2.pdf

PDFA-4.pdf

PDFA-5.pdf

PDFA-6.pdf

PDFA-7.pdf

PDFA-8.pdf

PDFA-9.pdf

PDFA3.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE.doc

PDFModyfikacja.pdf

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - nr 250404.pdf

PDFPlan sytuacyjmy przyłączy sanitarnych0001.pdf

PDFProjekt_Budowlany_Modernizacji_Parku_Rekreacji_Przy_OKiS.pdf

PDFProszkow_fontanna_opis.pdf

PDFProszkow_metryka_proj.pdf

PDFProszkow_przylacza_opis.pdf

PDFProszkow_zielen_foto.pdf

PDFProszkow_zielen_opis.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFPrzedmiar robót - modyfikacja.pdf

PDFS_1.technologia.fontanny.pdf

PDFS_2.przylacza.pdf

JPEGS_A_1_1.jpeg

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKiS.doc

PDFSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf

PDFunieważnienie.pdf

PDFurzadzenia_m.pdf

DOCWzór umowy 1-2.doc

ZIPzdjecia_plac_zabaw.zip.zip

XLSXZestawienie roślinności..xlsx

ZIPzieleń.zip

 

Podmiot udostępniający: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Staniów
Data wytworzenia: 2011-08-08

 

Wersja XML