Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie: Przygotowanie do uruchomienia i prowadzenie Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie i w Boguszycach

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt 2) ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, dalej Pzp), informuję o nieudzieleniu zamówienia:

na zadanie: „Przygotowanie do uruchomienia i prowadzenie Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie i w Boguszycach”.

PDFInformacja z dnia 19 stycznia 2021 r. o nieudzieleniu zamówienia.pdf
 

Wersja XML