Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prószków

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, dalej Pzp), informuję o udzieleniu zamówienia na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Prószków.

PDFInformacja z dnia 19.01.2021 r. o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFENOTICES_n005fwhv (external)-2021-008168-NF03-PL.pdf

 

 

 

 

Wersja XML