Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011

Uchwała nr 299/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Treść: PDFUchwała RIO nr 299-2012.pdf

Sprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2011.

Treść: PDFSprawozdanie finansowe za rok 2011.pdf

Uchwała nr 165/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok .

Treść: PDFUchwała RIO nr 165-2012.pdf

 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2011.

 1. PDFczęść1.pdf
 2. PDFczęść2.pdf
 3. PDFczęść3.pdf
 4. PDFczęść4.pdf
 5. PDFczęść5.pdf

 Informacja z wykonania budżetu gminy Prószków do dnia 30 czerwca 2011 r.

 1. PDFWykonanie wydatków za I półrocze 2011.pdf
 2. PDFWykonanie dochodów za I półrocze 2011 wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia.pdf
 3. PDFWykonanie dochodów i wydatków - zadania zlecone, wykonanie dotacji, wykoanie wydatków na program rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf
 4. PDFWykonanie dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2011 r.pdf
 5. PDFWykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków, realizacja przychodów i rozchodów, realizacja planu inwestycyjnego za I półrocze 2011 r..pdf
 6. PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej.pdf
 7. PDFSprawozdanie z działalności budzetu za okres I-VI 2011 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie.pdf
 8. PDFRealizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach za I półrocze 2011 r..pdf
 9. PDFInformacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. - Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie.pdf
 10. PDFInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 11. PDFCzęść opisowa.pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adam Wrześniewski
Data wytworzenia: 30.03.2012
Wersja XML