Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U. 2019, poz. 1843) /sprawa: RO.271.6.2020.ORM/

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843)  na zadanie pn. „Przygotowanie do uruchomienia i prowadzenie Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie i w Boguszycach”.

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy - RO.271.6.2020.ORM.pdf
PDFOgłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante ENOTICES_n005fwhv (external)-2020-169917-NF15-PL (003).pdf
 

Wersja XML