Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Prószków - rok 2011

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2011.

Treść: PDFProjekt budżetu na rok 2011.pdf

 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Treść: PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

Uchwała nr 552/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opnii projektu uchwały budżetowej Gminy Prószków na 2011 r.

Treść: PDFUchwała nr 552-2010.pdf

 

Uchwała nr 553/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prószków na 2011 rok.

Treść: PDFUchwała nr 553-2010.pdf

 

Uchwała nr 554/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prószków na lata 2011 - 2018.

Treść:  PDFUchwała nr 554-2010.pdf

 

Uchwała nr 76/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prószków.

Treść: PDFUchwała Regionalnej Izby Orzekającej nr 76-2011.pdf

 

Uchwała nr 77/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Prószków.

Treść: PDFUchwała Regionalnej Izby Orzekającej nr 77-2011.pdf

 

Budżet gminy Prószków na rok kalendarzowy 2011.

Treść:PDFUchwała nr IV-13-2010.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 14.11.2010

 

Wersja XML