Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet gminy Prószków na rok 2021

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała nr XXIX-199-2020.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021.

Uchwała nr XXIX-200-2020.pdf

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zaopiniowania projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwalenia budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2021. 

PDFUchwała 494 2020 Prószków-sig.pdf
PDFUchwała 495 2020 Prószków-sig.pdf
PDFUchwała 496 2020 Prószków-sig.pdf
 

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021:

PDF1. Uchwała budżetowa.pdf
PDF2. ZAŁ.NR 1 DOCHODY 2021.pdf
PDF3. ZAŁ.NR 2 WYDATKI 2021.pdf
PDF4. Zał. Nr 3 Przychody i Rozchody 2021.pdf
PDF5. Zał. Nr 4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2021.pdf
PDF6. Zał. Nr 5 Opłata środowiskowa 2021.pdf
PDF7. Zał. Nr 6 Odpady 2021.pdf
PDF8. Zał. Nr 7 Środki Europejskie 2021.pdf
PDF9. ZAŁ.NR 8 ZLECONE 2021.pdf
PDF10. ZAŁ.NR 9 PLAN DOTACJI - 2021.pdf
PDF11. Zał. Nr 10 Wydatki majątkowe 2021.pdf
PDF12. ZAŁ.NR 11 FUNDUSZ SOŁECKI 2021.pdf
PDF13. Zał. Nr 12 dotacje na podstawie porozumień 2021.pdf
PDF14. Omówienie budżetu gminy 2021.pdf
PDF15. UZASADN.PODATKÓW I INWESTYCJI 2021.pdf

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

PDFProjekt WPF na 2021.pdf
 

 

Wersja XML