Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJ

W dniu 18.09.2020 r. roku zostało zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Prószków w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie o otwartym naborze uzupełniającym na członków Komitetu Rewitalizacji.

W oznaczonym terminie tj. od dnia 21.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 roku wpłynęło jedno zgłoszenie na Członka do Komitetu Rewitalizacji.

 

                                                                                    ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                       /-/

                                                                                            Janusz Staszowski

PDFinformacja o wynikacg naboru uzupelniającego.pdf
 

Wersja XML