Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

rok 2010

 1. PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prószków na dzień 31 grudnia 2010 r..pdf
 2. PDFKwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
 3. PDFInformacja o udzielonych osobom fizycznym ulgach i zwolnieniach w 2010 roku.pdf
 4. PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń.pdf
 5. PDFInformacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2010 r..pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Miążek
Data wytworzenia: 31.12.2010
Wersja XML