Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2009

1.PDFKwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009.pdf

2.PDFInformacja o udzielonych osobom fizycznym i prawnym ulgach i zwolnieniach w 2008 roku.pdf

3.PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń.pdf

4.PDFInformacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2009 r..pdf

5.PDFInformacja o dochodach i stratach Zakładu Gospdoarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2009 r.pdf

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł.

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Miążek
Data wytworzenia: 31.12.2009
Wersja XML