Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2020.

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

Z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 stycznia 2020 r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.309
Ogłoszony: 24.01.2020
Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 stycznia 2020 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2019/2020

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.310
Ogłoszony: 24.01.2020

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2020 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2020

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.991
Ogłoszony: 23.03.2020

Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. zmiany uchwały nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.992
Ogłoszony: 23.03.2020
Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2020 roku” DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.993
Ogłoszony: 23.03.2020
Uchwała Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.974
Ogłoszony: 17.03.2020
Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.994
Ogłoszony: 23.03.2020
Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. zmiany przebiegu ulicy Stawowej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1047
Ogłoszony: 30.03.2020

Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.995
Ogłoszony: 23.03.2020

Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 marca 2020 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1115
Ogłoszony: 06.04.2020

Uchwała Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 maja 2020 r. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1460
Ogłoszony: 11.05.2020
Uchwała Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 maja 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1461
Ogłoszony: 11.05.2020

Uchwała Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 maja 2020 r.  poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1462
Ogłoszony: 11.05.2020
Uchwała Nr XXIV/166/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 czerwca 2020 r.  nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Przysiecz

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.2005
Ogłoszony: 09.07.2020

Uchwała Nr XXIV/167/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 czerwca 2020 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prószków na rok szkolny 2020/2021

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.1990
Ogłoszony: 08.07.2020

Wersja XML