Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje 2020

PDFPetycja,wniosek nr RO.152.1.2020.SO.pdf

 1. Przedmiot petycji: wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnieniem przez Urząd płynów do dezynfekcji oraz zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk - spełniających aktualne normy,
 2. Data złożenia: 21.08.2020r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu - Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa,
 4. Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Prószkowa,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,

Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję RO.152.1.2020.SO.pdf


PDFPetycja nr RO.152.2.2020.SO.pdf

 1. Przedmiot petycji: w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Złotnikach przy ul. Sportowej
 2. Data złożenia: 25.09.2020r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: brak zgody,
 4. Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Prószkowa, Rada Miejska w Prószkowie
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,

Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję nr RO.152.2.2020.SO - Podmiot rozpatrujący petycję Burmistrz Prószkowa.pdf

                                     PDFOdpowiedź na petycję nr RO.152.2.2020.SO - Podmiot rozpatrujący petycję Rada Miejska w Prószkowie.pdf


PDFPetycja nr RO.152.3.2020.SO.pdf

 1. Przedmiot petycji: podjęcie przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały o załączonej treści w sprawie równego traktowania w kontekście szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
 2. Data złożenia: 14.12.2020r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Tomasz Maron, ul. Kusocińskiego 15/6, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
 4. Podmiot rozpatrujący: Rada Miejska w Prószkowie
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,

Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję nr RO.152.3.2020.SO.pdf


PDFPetycja nr RO.152.4.2020.SO.pdf

 1. Przedmiot petycji: w sprawie likwidacji wjazdu na ul. Strzelecką w Złotnikach z ul. Zimnickiej w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej Złotniki-Prószków oraz propozycją budowy łącznika 7KDW,
 2. Data złożenia: 30.12.2020r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy ul. Strzeleckiej w Złotnikach
 4. Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Prószkowa,
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,

Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję nr RO.152.4.2020.SO.pdf


PDFPetycja nr RO.152.5.2020.SO.pdf

 1. Przedmiot petycji: Postulaty Mieszkańców Sołectwa Górki zgodnie z treścią otrzymanego pisma:PDFPetycja nr RO.152.5.2020.SO.pdf
 2. Data złożenia: 30.12.2020r.,
 3. Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Sołectwa Górki
 4. Podmiot rozpatrujący: Burmistrz Prószkowa, Rada Miejska w Prószkowie
 5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,

Odpowiedź na petycję: PDFOdpowiedź na petycję nr RO.152.5.2020.SO - Podmiot rozpatrujący petycję Burmistrz Prószkowa.pdf

                                     PDFOdpowiedź na petycję nr RO.152.5.2020.SO - Podmiot rozpatrujący petycję Rada Miejska w Prószkowie.pdf

Wersja XML