Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXV - nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 sierpnia 2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E   

     Zawiadamia się mieszkańców Gminy Prószków, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 11 ust. 3 statutu gminy Prószków odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 7.30 w sali konferencyjnej Publicznego Żłobka w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 1G.

Porządek  obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie uchwał :
 1. w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie w drodze zakupu prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (druk nr 171),
 2. w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok kalendarzowy 2020 (druk nr 172),
 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

              w Prószkowie

                         /-/

             Lucjan Dzumla


Zawiadomienie o sesji:
PDFZawiadomienie mieszkańców o sesji - 17 sierpień 2020 r..pdf
 

Projekty uchwał oraz inne materiały na sesję:
PDFUchwała zakup działki 318_4 Zimnice Małe.pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Prószków na rok 2020.pdf
PDFzał. nr 1 do projektu uchwały o zmianie budżetu.pdf
PDFzał. nr 2 do projektu uchwały o zmianie budżetu.pdf
PDFuzasadnienie do zmianu budżetu.pdf
 

Wersja XML