Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zadanie „Dostawa, rozładunek i rozstawienie pojemników wewnętrznych na odpady komunalne”


ZAPROSZENIE
W ramach procedury rozeznania rynku i wyboru wykonawcy Gmina Prószków zaprasza do składania ofert na: „Dostawę, rozładunek i rozstawienie pojemników wewnętrznych na odpady komunalne.”

 

PDFZmiana zapytania ofertowego RG.7031.5.2020.GO.pdf - 20.07.2020 r.
 

PDFZapytanie ofertowe RG.7031.5.2020.GO.pdf
PDFZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 2 - umowa.pdf
PDFKlauzula RODO.pdf
 

Wersja XML