Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na „Budowę doziemnej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania ...w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni - UNIEWAŻNIENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE


Burmistrz Prószkowa zaprasza do składania ofert cenowych na „Budowę doziemnej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i kuchenki gazowej oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wodnej
w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni, ul. Szkolna 12 (dz. nr 342, 343 obręb 0100 Nowa Kuźnia)”.
 


PDFRG.7011.1.1.2020.KRG - uniewaznienie_zapytania.pdf - 21.07.2020 r.
 


PDFRG.7011.1.2020.KRG - zapytanie-ofertowe-budowa-instalacji-gazu.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Pozwolenie na budowę NOWA KUŹNIA ŚWIETLICA.pdf
ZIPZałącznik nr 5 - PB część rysunkowa Nowa Kuźnia ul. Szkolna 12.zip
PDFZałącznik nr 5 - PB Opis techniczny Nowa Kuźnia ul. Szkolna 12.pdf
PDFZałącznik nr 5 - PB Strona tytułowa Nowa Kuźnia ul. Szkolna 12.pdf
PDFZałącznik nr 6 - Przedmiar Nowa Kuźnia ul. Szkolna 12.pdf
PDFZałącznik nr 7 - projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 8 - Klauzula RODO.pdf

Wersja XML