Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 104827 ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104827 ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”.

Nr ogłoszenia BZP: 547947-N-2020 z dnia 2020-06-09 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 540108192-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 25.06.2020 r. do godz. 10.00.

Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 25.06.2020 r_.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540108192-N-2020 z dnia 19-06-2020 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu 547947-N-2020 z dnia 2020-06-09 r..pdf
PDFspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia (RO.271.4.2020.ORM).pdf
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt umowy (RO.271.4.2020.ORM).pdf
DOCzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy (RO.271.4.2020.ORM).doc
DOCzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia (RO.271.4.2020.ORM).doc
DOCzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu (RO.271.4.2020.ORM).doc
DOCzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej (RO.271.4.2020.ORM).doc
DOCzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych (RO.271.4.2020.ORM).doc
DOCzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob (RO.271.4.2020.ORM).doc

- Modyfikacja SIWZ z dnia 19.06.2020 r.

PDFPismo z dnia 19.06.2020 r. w sprawie modyfikacji SIWZ.pdf
PDFModyfikacja zał. nr 1 do SIWZ - branża drogowa.pdf

Dokumentacja techniczna:

1. Projekt techniczny - załącznik nr 1 do SIWZ

- branża drogowa

PDFniweleta.pdf
PDFplan_zagospodarowania_1.pdf
PDFplan_zagospodarowania_2.pdf
PDFProjekt przebudowy drogi gminnej ul. Strażackiej w Przysieczy, Informacja dot. BIOZ.pdf
PDFprzekrój_1-1.pdf
PDFprzekrój_2-2.pdf
PDFprzekrój_A-A.pdf
PDFprzekrój_B-B.pdf
PDFprzekrój_C-C.pdf
PDFprzekrój_I-I.pdf
PDFsst.pdf
PDFszczegół_1.pdf
PDFszczegół_2.pdf
PDFszczegół_3.pdf
PDFszczegół_odwodnienia.pdf
PDFszczegół_studni_rewizyjnej.pdf
PDFszczegół_wlotu_do_kolektora_fi_400.pdf
PDFuzgodnienie_Tauron.pdf
PDFwidok_ogólny_zjazdu_do_posesji.pdf
PDFwidok_ogólny_zjazdu_do_posesji1.pdf
PDFwłączenie_do_ul._Strzeleckiej.pdf
PDFwpust_deszczowy_z_osadnikiem.pdf
PDFwpust_systemowy_odwodnienia_liniowego.pdf
 

- branża elektryczna

PDFProjekt Przysiecz Strażacka.pdf
PDFPT__Przysiecz-2.pdf
PDFPt_przełożenia_kabla_Strażacka_.pdf
PDFPT_Przysiecz_1.pdf
JPEGschemt_Przysiecz.jpeg
PDFSST_Strazacka.pdf
PDFuzgodnienie_Tauron-1.pdf
 

- branża sanitarna

PDF2018_08_07_S1.pdf
PDF2018_08_07_S2.pdf
PDF2018_08_07_S3.pdf
PDF2018_08_07_S4.pdf
PDFOpis_techn_doc.pdf
PDFzestawienie_1.pdf
PDFzestawienie_2.pdf
PDFzestawienie_3.pdf

- projekt docelowej organizacji ruchu:

PDFD1.pdf
PDFD2.pdf
PDFprojekt docelowej organizacji ruchu.pdf
 

2. przedmiar robót - załącznik nr 1a do SIWZ

PDFPrzysiecz ul.Strażacka kwalifikowalny PRZEDMIAR.pdf
PDFPrzysiecz ul.Strażacka niekwalifikowalny PRZEDMIAR.pdf
 

 

 

 

 

Wersja XML