Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków”

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków”.

Nr ogłoszenia BZP:  545173-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części dot. zadania 4 i 6
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części dot. zadania 4 i 6.pdf
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


 

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 08.06.2020 r..pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu 545173-N-2020.pdf
PDFSIWZ - RO.271.3.2020.ORM.pdf
PDFZał nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZał. nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
DOCZał. nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc
DOCZał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia - niepodleganie wykluczeniu.doc
DOCZał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia - warunki udziału w postępowaniu.doc
DOCzal nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
DOCZał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz modyfikacja SIWZ.

PDFWyjaśnienia i modyfikacja z dnia 03.06.2020 r..pdf
PDFZał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z dnia 03.06.2020 r..pdf
 

 

 

Wersja XML