Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wszczęcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu miejscowego - obszar linii energetycznej 110 kV.

PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa - uchwała nr X-74-2011.pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obszaru przez który przebiega trasa napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice - Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze na terenie Gminy Prószków. 

PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obszaru 110 KV.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Hałenda
Data wytworzenia: 05.12.2011

 

Wersja XML