Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Zapytanie ofertowe na „Realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy

Burmistrz Prószkowa ogłasza zapytanie ofertowe na „Realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy”


Prószków, 5 czerwca 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Prószków informuje, że 27 maja 2020 r. zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.proszkow.pl zapytanie ofertowe dot. Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy
(RG.7010.2.7.2020.KRG).
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oferty złożyło 4 Wykonawców.
Do realizacji zadania dot. Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy wybrano ATOMSYSTEM s.c., ul. Piotrkowska 4b/8 45-304 Opole, która zaoferowała najniższą cenę wynoszącą 33 210,00 zł brutto.

BURMISTRZ
/-/
Krzysztof Cebula

PDFRG.7010.2.8.2020.KRG - wybór oferty - RUMCAJS.pdf
 

 


PDFRG.7010.2.7.2020.KRG-zapytanie-ofertowe.pdf
PDFProjekt_umowy.pdf
PDFPostanowienie-zał. 1.pdf
PDFformularz-ofertowy.pdf
PDFKlauzula_RODO.pdf
PDFEkspertyza rysunki - zał. 2.pdf
PDFEkspertyza - zał. 2.pdf
PDFDecyzja zmieniająca - zał. 4.pdf
PDFDecyzja nakazowa - zał. 3.pdf
 

 

Wersja XML