Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie".

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie".

Nr ogłoszenia BZP: 542420-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - RO.271.1.2020.ORM.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 02.06.2020 r. - RO.271.1.2020.ORM.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu - wyposażenie PSZOK w Prószkowie .pdf
PDFSIWZ wyposazenie PSZOK w Prószkowie.pdf
PDFZał. nr 1 do SIWZ - OPZ_Prószków_wyposażenie.pdf
ZIPZał. nr 2 do SIWZ - Projekt_PSZOK_Prószków.zip
PDFZał. nr 3 do SIWZ - Projekt umowy - wyposażenie PSZOK Prószków.pdf
DOCZał. nr 4 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc
DOCZał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia.doc
DOCZał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

PDFWyjaśnienia z dnia 29.05.2020 r. (RO.271.1.2020.ORM).pdf
 

 

 


 

 

 

Wersja XML