Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na „Realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy” - UNIEWAŻNIENIE

Burmistrz Prószkowa ogłasza zapytanie ofertowe na „Realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy”.

 

PDFRG.7010.2.5.2020.KRG-zapytanie-ofertowe.pdf
PDFPostanowienie-zał. 1.pdf
PDFProjekt_umowy.pdf
PDFEkspertyza rysunki - zał. 2.pdf
PDFformularz-ofertowy.pdf
PDFEkspertyza - zał. 2.pdf
PDFDecyzja nakazowa - zał. 3.pdf
PDFDecyzja zmieniająca - zał. 4.pdf
PDFKlauzula_RODO.pdf
 


Prószków, 25 maja 2020 r.    
                                                                                                                                                                  

UNIEWAŻNIENIE (ZAMKNIĘCIE)

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na podstawie art. 703 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) w zw. z postanowieniem pkt 7. tiret pierwsze Zapytania ofertowego,  Burmistrz Prószkowa zamyka (unieważnia) Zapytanie ofertowe na „Realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych całego budynku Świetlicy Wiejskiej RUMCAJS w Przysieczy”.

UZASADNIENIE

Złożone w odpowiedzi na ogłoszone Zapytanie ofertowe ważnie oferty opiewają na kwoty przewyższające posiadane przez Zamawiającego środki na realizację przedmiotowego zamówienia.

Z up. BURMISTRZA

/-/

Janusz Staszowski

Zastępca Burmistrza

 

 

PDFuniewaznienie Rumcajs p.poż.pdf
 

Wersja XML