Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków

Burmistrz Prószkowa zaprasza do składania ofert cenowych na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków. 


          Prószków, 19 czerwca 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Gmina Prószków informuje, że 15 maja 2020 r. zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.proszkow.pl zapytanie ofertowe dot. „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków. (RG.7031.3.2020.GO).

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oferty złożyło 2 Wykonawców. Z uwagi na to, że jeden z Wykonawców zrezygnował z udziału w zapytaniu ofertowym;

do realizacji zadania dot. „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków wybrano firmę P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński, ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków, która zaoferowała najniższą cenę spośród Wykonawców, którzy złożyli wiążące oferty, tj. 500 zł brutto za 1 Mg odpadów.

 

BURMISTRZ

/-/

Krzysztof Cebula

 


PDFzapytanie-ofertowe-usuwanie-folii-rolniczej_15-05-2020.pdf
PDFformularz-ofertowy.pdf
PDFKlauzula RODO.pdf
 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: odpady@proszkow.pl, faksem na nr 77 40 13 711, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, (sekretariat) do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 13.00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Wersja XML