Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.)

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowiści prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatow.pdf

Wersja XML