Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków.- UNIEWAŻNIENIE

Burmistrz Prószkowa zaprasza do składania ofert cenowych na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków. 

PDFzapytanie-ofertowe-usuwanie-folii-rolniczej.pdf
PDFformularz-ofertowy.pdf
PDFKlauzula RODO.pdf
 

 


Prószków, 14 maja 2020 r.

UNIEWAŻNIENIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Burmistrz Prószkowa unieważnia zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków.
UZASADNIENIE
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty o jednakowych cenach brutto za 1 Mg odpadów. W związku z brakiem w zapytaniu ofertowym dodatkowych kryteriów wyboru, postępowanie zostaje unieważnione.
Zostanie ogłoszone ponowne zapytanie ofertowe uszczegóławiające tryb wyboru ofert, w przypadku wpływu ofert o jednakowych cenach brutto za 1 Mg odpadów.

PDFuniewaznienie.pdf
 

Wersja XML