Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 10 maja 2020r.


Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.


Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. zarządził przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając ich termin na 10 maja 2020 r.

 


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OPOLU


INFORMACJE:

- o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych;

- o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych;

- o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju;

- o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych z granicą i na polskich statkach morskich;

 


W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów/osób upoważnionych przez pełnomocnika przyjmowane są drogą mailową na adres lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Jednocześnie informujemy, iż dyżury stacjonarne Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Miejskim w Prószkowie są zawieszone do odwołania. Wszelkich informacji związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udzielamy pod numerem telefonu 77 40 13 731.


 1. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. PDFZarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 lutego 2020 r..pdf
 2. Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 marca 2020 r..pdf
 3. Postanowienie Nr 63/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Prószków w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 kwietnia 2020 r..pdf
   
Wersja XML