Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie"

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), informuję o udzieleniu zamówienia na zadanie: pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie" /sprawa nr: RO.271.17.2019.ORM/. 

PDFInformacja z dnia 16.01.2020 r. o udzieleniu zamówienia.pdf
PDFENOTICES_GminaProszkow-2020-007332-NF03-PL.pdf
 

 

 

Wersja XML