Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U. 2019, poz. 1843) /sprawa: RO.271.19.2019.ORM/

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843 )  na zadanie: "Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Pzp - Dowóz dzieci do szkól 2020.pdf
PDFOgłoszenie BZP z dnia 16.12.2019 r. o zamiarze zawarcia umowy (550274808-N-2019).pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 1 a.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 2a.pdf
PDFZałącznik nr 3a.pdf
PDFzałącznik nr3 -.pdf
 

Wersja XML