Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz.U. 2019, poz. 1843) /sprawa: RO.271.18.2019.ORM/

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843 )  na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa w roku 2020  przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów uszorstniających ( piasek i mieszanki 30 % piaskowo –solnej)”.

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Pzp - Zimowe utrzymanie dróg 2020.pdf
PDFOgłoszenie BZP z 16.12.2019 r. o zamiarze zawarcia umowy (550274761-N-2019).pdf
 

 

 

Wersja XML