Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa: RO.271.17.2019.ORM/

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986)  na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prószkowie".

PDFInformacja z dnia 13.12.2019 r. o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 Pzp.pdf
PDFOgłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante przesłane w dniu 13.12.2019 r. ENOTICES_GminaProszkow-2019-174747-NF15-PL.pdf
 

Wersja XML