Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2019 roku

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2019 roku:

Zarządzenie: PDFZarządzenie Burmistrza Prószkowa RO.0050.23.2018.BP.pdf

Treść ogłoszenia: PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.pdf

Wzór oferty na realizację zadania publicznego:

DOCXWzor_-_oferta_realizacji_zadania_publicznego.docx

Klauzula informacyjna RODO: PDFKlauzula informacyjna - RODO.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2019 r.:

TIFOgłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia.tif

Formularz zgłoszeniowy - komisja konkursowa pomoc społeczna oraz promocja i ochrona zdrowia:

PDFformularz-zgloszeniowy-2019-komisja-konkursowa pomoc społeczna i zdrowie.pdf

Wyniki konkursu: TIFZarządzenie nr RO.0050.54.2019.BP.tif

Wersja XML