Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

O G Ł O S Z E N I E

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie przypomina, że od 01 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegająca się zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wzór zaświadczenia zgodny z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw zdrowia, do pobrania w tut. Ośrodku.


Wzór zaświadczenia: DOCwzór zaświadczenia lekarskiego.doc

 

Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kornelia Szendzielarz
Data wytworzenia: 25.08.2011
Wersja XML