Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w kwocie 4 000 000 zł”.

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w kwocie 4 000 000 zł”.

Nr ogłoszenia BZP: 600357-N-2019 z dnia 20-09-2019 r. 

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 540205244-N-2019 z dnia 27-09-2019 r.

- dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja z dnia 18.10.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
PDFInformacja z dnia 02.10.2019 r. z otwarcia ofert.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf

PDFPismo z dnia 27.09.2019 r. dot. zapytań do SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ.pdf

PDFpismo dot. zapytań do SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w kwocie 4 000 000 zł.pdf
PDFspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia - udzielenie kredytu 2019.pdf
PDFZał. nr 1 do SIWZ.pdf
DOCZał. nr 1 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 2 do SIWZ.pdf
DOCZal. Nr 2 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 3 do SIWZ.pdf
DOCZal. Nr 3 do SIWZ.doc
PDFZał. nr 4 do SIWZ.pdf
DOCZał. nr 4 do SIWZ.doc

PDFRB-28S II kw 2019.pdf
PDFRB Z II kw 2019.pdf
PDFRB Z 2018.pdf
PDFRB N II kw 2019.pdf
PDFRB N 2018.pdf
PDFRB 28 S 2018.pdf
PDFRB 27S 2018.pdf
PDFRB 27 S II kw 2019.pdf
PDFNDS II kw 2019.pdf
PDFNDS 2018.pdf
PDFOpinia RIO o mozliwości spłaty kredytu.pdf
 

 

Wersja XML