Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2019 roku"

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCzał nr 1 do zapytania ofertowego.doc
DOCzał nr 2 do zapytania ofertowego.doc
DOCzał nr 3 do zapytania ofertowego - umowa.doc
DOCzał nr 4 do zapytania ofertowego.doc
DOCzał nr 5 do zapytania ofertowego.doc
DOCzałącznik nr 1 do umowy-protokół odbioru.doc
DOCzałącznik nr 2 do umowy - karta przekazania odpadów i ewidencji odpadów niebezpiecznych.doc
XLSZałącznik nr 3 do umowy- zestawienie kart przekazania odpadu.xls
DOCzałącznik nr 4 do umowy- oswiadczenie o prawidłaowści wykoanych prac.doc
DOCZałącznik nr 5 do umowy- protokół odbioru końcowego.doc
DOCzałącznik nr 6 do umowy- ośiwadczenie o realizacji zadania przez wykonawce posiadającego odpowiednie decyzje i zezwolenia.doc
DOCXzałącznik nr 7 do umowy- wykaz nieruchomości, z których uzunieto wyroby azbestowe.docx
 

Wersja XML