Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie”

Burmistrz Prószkowa ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.


Nr ogłoszenia BZP: 594043-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.


PDFInformacja z dnia 30.10.2019 r. o wyborze oferty.pdf

PDFInformcja z otwarcia - PSZOK Prószków.pdf

Dokumentacja przetargowa:

PDFOgłoszenie nr 594043.pdf
PDFspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-Prószków-.pdf
DOCzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy-.doc
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy-.pdf
DOCzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.doc
PDFzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.pdf
DOCzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc
PDFzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf
DOCzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
PDFzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf
DOCzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.doc
PDFzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.pdf
DOCzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych-usług.doc
PDFzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych-usług.pdf
DOCzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.doc
PDFzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.pdf

Dokumentacja przetargowa - techniczna:

PDFPSZOK_Prószków_PFU.pdf
PDFZałącznik_PFU_PSZOK_Prószków.pdf
 

Wersja XML