Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Chrząszczyce) o mocy do 1,0 MW włącznie”.

OŚ.6220.3.2019                                                            Prószków, 6 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

Na podstawie art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2081)

zawiadamiam,

że w dniu 30.08.2018 r. została wydana decyzja nr OŚ.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Chrząszczyce) o mocy do 1,0 MW włącznie”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (tj. pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00,
śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00) w pokoju nr 14.

Z up. BURMISTRZA

                      /-/

         Janusz Staszowski

                                                                                                     Zastępca Burmistrza

PDFObwieszczenie Budowa elektrowni fotowoltaicznej - SPV Chrząszczyce.pdf
 

Wersja XML