Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu z elementami małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Zimnice Wielkie w ramach realizacji –zadania inwestycyjnego: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu z elementami małej architektury i placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Zimnice Wielkie w ramach realizacji –zadania inwestycyjnego: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony – 1 obiekt

Nr ogłoszenia BZP: 585310-N-2019 z dnia 2019-08-13 r.

- dokumentacja przetargowa:

PDFPonowne zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja z dnia 10.09.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu .pdf
PDFspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia - OSA 2019.pdf
PDFWzór umowy Zał. nr 2 SIWZ.pdf
PDFFormularz ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
DOCFormularz ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf
DOCZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc
PDFZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf
DOCZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
DOCZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.doc
PDFZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.pdf
DOCZal. Nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
PDFZal. Nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf
DOCZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.doc
PDFZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf

- dokumentacja przetargowa techniczna:
PDF07.2019.Zimnice_siłownia_przedmiar_aktualizacja.pdf
PDFA1_rysunek_Zimnice Wlk_07_2019 r_aktualizacja.pdf
PDFA2_rysunek_Zimnice Wlk_07_2019 r_aktualizacja.pdf
JPEGsilownia_1.jpeg
JPEGsilownia_2.jpeg
JPEGsilownia_3.jpeg
PDFZimnice Wielkie -specyfikacja 2019.pdf
PDFZimnice_huśtawka_pojedyncza.pdf
PDFZimnice_stolik_tablica_lawka.pdf
PDFZIMNICE_ZESTAW_B.pdf
PDFZimnice_zestaw-A.pdf
PDFZimnice.Wielkie_silownia_relaks_PB_opis_aktualizacja_zmiany.pdf
 

- informacja z otwarcia ofert:
PDFInformacja z otwarcia ofert OSA.pdf
 

Wersja XML