Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich.

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich

Nr ogłoszenia BZP:  95404  data zamieszczenia: 27.03.2012

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach do ogłoszenia.

DOC1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc

DOC2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Szkolna Zimnice Wielkie.doc

DOC3. Formularze Ofertowe.doc

DOC4. Wzór umowy.doc

PDFmapa.pdf

PDFmapa.pdf

PDFmapa0001.pdf

PDFodwierty.pdf

PDFopis.pdf

PDFProjekt remontu Zimnice Wielkie.pdf

PDFprzekroje.pdf

PDFSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Zimnice Wielkie.pdf

PDFszczegóły.pdf

PDFwybór oferty.pdf

PDFzestawienie znaków.pdf

PDFZimnice Wielkie - remont ul.Szkonej - przedmiar.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Katarzyna Szylar
Data wytworzenia: 2012-03-27

 

Wersja XML