Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:„Budowa wiaty w Górkach” w ramach realizacji mikro projektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko – czeskim”

Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu dot.budowy wiaty w miejscowości Górki w ramach realizacji mikroprojektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko-czeskim” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.

 1. PDFZmiana treści Zapytania ofertowego.pdf
 2. PDFInformacje o ogłoszeniu_zmiana_.pdf
 3. PDFzapytanie ofertowe.pdf
 4. DOCXZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.docx
 5. PDFZałącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.pdf
 6. DOCZałącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.doc
 7. PDFInformacje o ogłoszeniu.pdf
 8. TIFSpecyfikacja.tif
 9. TIFSpecyfikacja b.tif
 10. TIFSpecyfikacja a.tif
 11. TIFProjekt budowlany.tif
 12. TIFMapa, rysunki.tif
 13. PDFPrzedmiar.pdf
 14. TIFInformacje o ogłoszeniu.tif
 15. TIFWynik zapytania ofertowego.tif
Wersja XML