Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
PDFOgłoszenie nr 510152179 o unieważnieniu postępowania.pdf
 


Nr ogłoszenia BZP: 568966-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.

Dokumentacja przetargowa:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - PSZOK Prószków.pdf
PDFspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
DOCzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy.doc
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy.pdf
DOCzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.doc
PDFzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.pdf
DOCzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc
PDFzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf
DOCzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
PDFzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf
DOCzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.doc
PDFzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.pdf
DOCzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych.doc
PDFzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych.pdf
DOCzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.doc
PDFzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.pdf

Dokumentacja techniczna:

PDFKoncepcja_zagospodarowania_PSZOK Prószków.pdf
PDFOPZ_Prószków.pdf
PDFPFU PSZOK Prószków.pdf
PDFPSZOK Prószków_przedmiar_.pdf
 

 

 

 

Wersja XML