Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata targowa

Opłata targowa

Rada miejska wprowadziła opłatę targową.

Płacą ja osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, sprzedające na targowiskach - poza budynkiem lub w ich częściach.

Rada miejska w uchwale określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności w wysokości stawek opłaty. Uwzględnia przy tym górną granicę stawki, ogłoszoną w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Rada miejska może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Może też wprowadzić inne niż wskazane w ustawie zwolnienia od opłaty.

PDFopłata targowa uchwała.pdf

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-targowa/

Wersja XML