Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zawiadomienie o sesji:

PDFZawiadomienie mieszkańców o sesji w dniu 24 czerwca 2019 r. .pdf
 

Materiały na sesję:

PDFMateriały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2019 r..pdf
Raport_o_stanie_gminy_Prószków_za_rok_2018_28_05_2019_zm.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018.pdf

Korekta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018.pdf

Sprawozdanie finansowe Jednostki Samorządu Terytorialnego:

2018 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
2018 wyciąg z danych Informacja dodatkowa.pdf
2018 rachunek zysków i strat.pdf
2018 Informacja dodatkowa.pdf
2018 bilans z wykonania budżetu jst.pdf
2018 bilans jednostki budżetowej.pdf

 

 

Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Prószkowie

Obrady Rady Miejskiej w Prószkowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących  obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty[1].

Uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Prószkowie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na rejestrację w trakcie posiedzenia wizerunku oraz głosu, co jest obowiązkowe na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym


[1] Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.)

Klauzula informacyjna sesja.docx

Wersja XML