Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków".

Nr ogłoszenia BZP: 561301-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

1.Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie z dnia 16.07.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 01.07.2019 r..pdf
PDFodpowiedzi do przetargu_19.06.pdf
PDFOgłoszenie nr 561301.pdf
DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc
PDFspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
DOCzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy.doc
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy.pdf
DOCzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.doc
PDFzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.pdf
DOCzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc
PDFzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.pdf
DOCzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
PDFzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf
DOCzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.doc
PDFzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.pdf
DOCzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych.doc
PDFzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych.pdf
DOCzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.doc
PDFzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.pdf
 

2.Dokumentacja techniczna:

- przebudowa drogi:

PDF1.pdf
PDF2.pdf
PDF3.pdf
PDF4.pdf
PDFdocelowe oznakowanie.pdf
PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe.pdf
PDFOpis techniczny Zielona.pdf
PDFPrószków Zielona 062019 PRZEDMIAR.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFprzekrój B-B.pdf
PDFprzekrój C-C.pdf
PDFprzekrój D-D.pdf
PDFprzekrój E-E.pdf
PDFprzekrój F-F.pdf
PDFprzekrój I-I, II-II.pdf
ZIPSST.zip
PDFSST.pdf
PDFszczegół 1.pdf
PDFszczegół 2.pdf
PDFszczegół 3.pdf
PDFuzgodnienia.pdf
PDFwidok ogólny zjazdu do posesji.pdf
PDFZielona badania gruntu.pdf
 

- branża elektryczna:

PDFProjekt komplet Prószków.pdf
PDFS S T Prószków ul. Zielona.pdf
JPEGschemat Prószków.jpeg

- rozbudowa sieci wod - kan:

PDFStrona tytułowa.pdf
PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPrzedmiar robót Prószków Zielona b.sanitarna 2019.pdf
PDFRys. nr 1 - Mapa poglądowa.pdf
PDFRys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFRys. nr 3.1 - Profile podłużne kolektora KS-1.pdf
PDFRys. nr 3.2 - Profile podłużne kolektora KS-2.pdf
PDFRys. nr 3.3 - Profil podłużny rurociągu tłocznego RT-1.pdf
PDFRys. nr 3.4 - Profil podłużny wodociągu W-1.pdf
PDFRys. nr 4.1 - Studnia rewizyjna 1000mm.pdf
PDFRys. nr 4.2 - Studnia inspekcyjna 425mm.pdf
PDFRys. nr 4.3 - Szczegóły techniczne wykonania bloków oporowych.pdf
PDFRys. nr 5.1 - Schemat zagospodarowania terenu przepompowni P-1Z.pdf
PDFRys. nr 5.2 - Przepompownia ścieków P-1Z.pdf
PDFRys. nr 5.3 - Schemat ideowy zasilania przepompowni ścieków.pdf
PDFSpis dokumentów.pdf
PDFSpis rysunków.pdf
PDFWykaz załączników.pdf
PDFZał. nr 1 - Oświadczenie Projektantów i Sprawdzających.pdf
PDFZał. nr 1 - Warunki techniczne ZGKiM w Przószkowie.pdf
PDFZał. nr 2 - Decyzja Burmistrza Prószkowa.pdf
PDFZał. nr 2 - Uprawnienia Projektanta branży sanitarnej.pdf
PDFZał. nr 3 - Warunki TAURON Dystrybucja.pdf
PDFZał. nr 3 - Zaświadczenie PIIB Projektanta branży sanitarnej.pdf
PDFZał. nr 4 - Odpis protokołu narady koordynacyjnej.pdf
PDFZał. nr 4 - Uprawnienia Sprawdzającego branży sanitarnej.pdf
PDFZał. nr 5 - Pismo ZGKiM w Przószkowie.pdf
PDFZał. nr 5 - Zaświadczenie PIIB Sprawdzającego branży sanitarnej.pdf
PDFZał. nr 6 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
PDFZał. nr 6 - Uprawnienia Projektanta branży elektrycznej.pdf
PDFZał. nr 7 - Zaświadczenie PIIB Projektanta branży elektrycznej.pdf

- zmieniona dokumentacja techniczna:
PDFprzebudowa_drogi_przekrój E-E_popr.pdf
PDFprzebudowa_drogi_D-04.12.01.pdf
PDFprzebudowa_drogi_przekrój F-F_popr.pdf
 

 

 

Wersja XML