Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania"

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania".

Nr ogłoszenia TED: 271236-2019-PL z dnia 12/06/2019

1.Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 7.pdf
 

PDFInformacja z dnia 30 lipca 2019 r. z otwarcia ofert.pdf

PDF2019-OJS111-271236-pl (1).pdf
DOCXSIWZ.docx
PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx
PDFZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCZałącznik nr 2 - Projekt umowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf
DOCZałącznik nr 3 - Wzór Formularza ofertowego.doc
PDFZałącznik nr 3 - Wzór Formularza ofertowego.pdf
ZIPZałącznik nr 4 - JEDZ.zip
PDFZałącznik nr 5 - Instrukcja JEDZ-ESPD.pdf
PDFZałącznik nr 6 - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCZałącznik nr 7 - Wzór informacji.doc
PDFZałącznik nr 7 - Wzór informacji.pdf
ZIPZałącznik nr 8 - Identyfikator i klucz.zip
DOCXZałącznik nr 9 - Regulamin korzystania z systemu miniPortal.docx
PDFZałącznik nr 9a- Instrukcja użytkownika systemu.pdf
DOCXZałącznik nr 10 - Warunki korzystania.docx
DOCXZałącznik nr 11 - Umowa powierzenia.docx
PDFZałącznik nr 11 - Umowa powierzenia.pdf

2.Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

PDFOdpowiedzi do przetargu_1.07..pdf
PDFOdpowiedzi do przetargu_16.07.2019.pdf
 

3.Zmieniona dokumentacja przetargowa:

PDFENOTICES_n002rbnq-2019-098008-NF14-PL(3).pdf

PDFZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_zmieniony.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_zmieniony.docx

 

PDFENOTICES_n002rbnq-2019-103556-NF14-PL.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy_po zmianach.pdf
DOCZałącznik nr 2 - Projekt umowy_po zmianach.doc
PDFZałącznik nr 3 - Wzór Formularza ofertowego po zmianach.pdf
DOCZałącznik nr 3 - Wzór Formularza ofertowego po zmianach.doc
PDFZałącznik nr 7 - Wzór informacji po zmianach.pdf
DOCZałącznik nr 7 - Wzór informacji po zmianach.doc
 


 

Wersja XML