Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa żłobka na terenie Prószkowa

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa żłobka na terenie Prószkowa".

Nr ogłoszenia BZP: 557898-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 540116124-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 540124863-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.

1.Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFOgłoszenie z dnia 19.06.2019 r. o zmianie ogłoszenia .pdf

PDFOgłoszenie nr 540116124.pdf
PDFZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf
PDFOgłoszenie nr 557898.pdf
DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.doc
PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
DOCZal. Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
PDFZal. Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
DOCZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc
PDFZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf
DOCZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
PDFZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf
DOCZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitalowej.doc
PDFZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitalowej.pdf
DOCZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.doc
PDFZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf
DOCZał. Nr 7 do SIWZ Wykaz robot budowlanych.doc
PDFZał. Nr 7 do SIWZ Wykaz robot budowlanych.pdf

- pytania i odpowiedzi do SIWZ:

PDFodpowiedzi do przetargu_19.06.pdf
PDFodpowiedzi do przetargu_18.06_geotechnika.pdf
PDFodpowiedzi do przetargu_18.06.pdf
PDFodpowiedzi do przetargu_17.06.pdf
PDFodpowiedzi do przetargu_14.06_cz.sanitarna.pdf
PDFodpowiedzi do przetargu_14.06_cz.budowlana.pdf
PDFodpowiedzi do przetargu_13.06.pdf
PDFodpowiedzi do przetargu_12.06.pdf
 

2.Dokumentacja techniczna:

ZIPArchitektura.zip
ZIPkonstrukcja.zip
ZIPprojekt elektryczny.zip
ZIPPrzedmiary.zip
ZIPsanitarny.zip
PDFspecyfikacje złobek.pdf

- zmieniona dokumentacja techniczna:

ZIPsanitarny_poprawiony.zip
ZIPPrzedmiary_poprawione.zip
ZIPocena geotechniczna.zip
ZIPbranża_drogowa.zip
ZIParchitektura_poprawiona.zip
 

 

Wersja XML